» POLAND »  (Group 7) How to employ seasonal worker/Jak zatrudnić pracownika sezonowego
 

 

(Group 7) How to employ seasonal worker/Jak zatrudnić pracownika sezonowego

 

Jak zatrudnić pracownika sezonowego

Praca sezonowa jest coraz bardziej popularna. Zyskuje zwolenników zarówno wśród pracodawców, którzy mogą w ten sposób uzupełnić braki w zatrudnieniu spowodowane urlopami, jak i wśród pracowników, zwłaszcza studentów, którzy chętnie dorabiają sobie podczas wakacji. Pracownicy sezonowi najczęściej zatrudniani są latem w branży turystycznej, gastronomii, hotelarstwie, jesienią przy zbiorach owoców i warzyw, a także do pomocy przy sporządzaniu rocznych zeznań podatkowych. Przedsiębiorstwo, które z sezonie potrzebuje dodatkowych pracowników, może zatrudniać ich na podstawie umów cywilno - prawnych, terminowych, czy za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej. Skorzystanie z ostatniej możliwości zapewnia dużo szybsze znalezienie potrzebnych pracowników.

Jakie umowy podpisują pracownicy sezonowi ? Zatrudniając pracownika sezonowego pracodawca ma obowiązek podpisać z nim umowę określającą warunki wykonywania pracy Pracownicy sezonowi zatrudniani są na podstawie różnych rodzajów umów, mogą to być : * terminowe umowy o pracę, * umowy o dzieło, * umowy zlecenia.

Kwestie zatrudniania pracowników sezonowych regulowane są przez : #Kodeks Pracy art. 251 § 3 oraz przez

#Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U z 2003r. nr 166, poz.

Kodeks pracy nie definiuje pojęcia pracy sezonowej, w związku z tym pracodawca, zatrudniając pracowników sezonowych na podstawie umowy o pracę, nie może traktować ich gorzej niż innych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy terminowej. Pracodawca w ciągu 7 dni musi także zgłosić pracownika sezonowego do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych. Jeśli pracownik sezonowy powiadomi go o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych, pracodawca musi w ciągu 5 dni od zawarcia z tym pracownikiem umowy o pracę, powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu tej osoby. Pracodawca może zatrudnić pracownika sezonowego na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. zlecenia. Zmniejszy to jego obowiązki wynikające z kodeksu pracy. Nie może jednak wtedy ingerować w sposób wykonania powierzonych takiemu pracownikowi zadań. Zleceniobiorca nie ma pewnych uprawnień, jakie przysługują osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Przede wszystkim nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego. Ponadto w takim przypadku pracodawca nie jest zobligowany osiągnięciem przez pracownika sezonowego - zleceniobiorcę pełnoletności. Pracodawcy muszą jednak zapewnić zleceniobiorcom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W tym zakresie mają takie same obowiązki, jakie muszą wypełnić wobec osób pozostających z nimi w stosunku pracy.

Jakie składki trzeba opłacać za pracownika sezonowego ? Pracodawca musi odprowadzać składki ubezpieczeniowe za pracownika sezonowego, ich wysokość zależy od rodzaju umowy.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące pracy sezonowej można znaleźć na stronie www Agencji Pracy Tymczasowej . • W języku polskim http://www.workservice.pl/ • w języku angielskim http://www.workservice.co.uk/ ”Firma Work Service” jest liderem na polskim rynku w zakresie stosowania pracy czasowej ; obsługuje stale ponad 500 podmiotów gospodarczych Posiada 21 biur regionalnych i ponad 100 przedstawicielstw w całej Polsce. ( dodatkowe informacje prześlemy )

 
Publié le mercredi 16 mai 2007
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007

 
 
Home     |    Editors area