» POLAND »  (Group 1) GEOGRAFIA (GEOGRAPHY)
 

 

(Group 1) GEOGRAFIA (GEOGRAPHY)

 

Polska leży w sercu Europy. Właśnie tu znajduje się geometryczny środek kontynentu. Stolica Polski - Warszawa jest położona w niewielkiej odległości od innych europejskich miast : od Paryża i Londynu dzieli ją ok. 2 godz. lotu samolotem, niewiele ponad godzinę od Wiednia czy Berlina. Szybki dojazd umożliwiają międzynarodowe drogi i połączenia kolejowe.

Poland is situated in the centre of Europe. The capital city of Poland - Warszawa (Warsaw) is close to other European cities : to Paris and London there’s a 2-hour flight, to Vienna or Berlin there’s a little more than an hour flight. Poland is easily reached by car and train as well.

Województwo podkarpackie leży w południowo - wschodniej części Polski. The Podkarpackie Voivodeship lies in the north-east part of Poland.

Stolicą województwa podkarpackiego jest Rzeszów. Rzeszów is the capital city of the Podkarpackie Voivodeship.

Obszar województwa podkarpackiego charakteryzuje się znaczącymi walorami i atrakcyjnością turystyczną. Ma na to wpływ urozmaicona rzeźba terenu i wspaniałe krajobrazy, duże kompleksy leśne, liczne gatunki zwierzyny łownej, występowanie bogatej sieci wód powierzchniowych charakteryzujących się obfitością wielu gatunków ryb oraz stosunkowo czystymi wodami, liczne zabytki kultury materialnej oraz bogaty i różnorodny folklor, zasoby wód mineralnych i leczniczych. The Podkarpackie Voivodeship is especially attractive for tourists : varied relief and great landscapes, forests, a lot of game species, clean rivers with plenty of fish, many monuments and rich folklore, mineral and medicinal water springs.

Na terenie województwa występują dwa parki narodowe : Bieszczadzki Park Narodowy i Magurski Park Narodowy. There are two national parks in the region : the Bieszczadzki National Park and Magurski National Park.

Pod względem geograficznym region obejmuje trzy różne krainy : fragment Karpat, Pogórze Karpackie oraz Kotlinę Sandomierską. To powoduje nie tylko zróżnicowanie klimatyczne, ale olbrzymią różnorodność fauny i flory. Województwo podkarpackie należy do najczystszych ekologicznie regionów Polski. 45% powierzchni to obszary prawnie chronione. Są wśród nich : 82 rezerwaty przyrody, 10 parków krajobrazowych oraz dwa parki narodowe, z których jeden - Bieszczadzki - znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury i Nauki UNESCO, jako Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "KARPATY WSCHODNIE". There are three different geographical regions in the Podkarpackie Voivodeship : part of the Carpathian Region, Carpatian Foothills and Sandomierska Valley, which influences climatic as well as fauna and flora diversity. The region belongs to the ecologically cleanest parts of Poland. 45% of the area is protected by law. Among them there are : 82 nature reserves, 10 landscape parks and two national parks, one of them, the Bieszczadzki National Park is on the UNESCO list as the International Biosphere Reserve “EAST CARPATHIAN”.

Powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 17 844 km2. Obszar województwa zamieszkuje 2131000 osób, tj. 5,5 % ludności kraju. Znajduje się tu 45 miast, 2166 miejscowości wiejskich, 159 gmin i 21 powiatów. Największymi miastami regionu są : Rzeszów, Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg i Krosno. Największe powiaty to : rzeszowski - ziemski, mielecki, dębicki, jasielski, jarosławski i stalowowolski. The area of the Voivodeship is 17 844 km2. There are 2131000 inhabitants in the region, i.e. 5,5% of the country population. There are 45 cities, 2166 villages, 159 gminas and 21 poviats in the region. The biggest cities are : Rzeszów, Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg and Krosno. The biggest poviats are rzeszowski, mielecki, dębicki, jasielski, jarosławski and stalowowolski.

Jednym z najpiękniej położonych miast na Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim jest Strzyżów. Jest to miasto położone 30 km na południowy-zachód od Rzeszowa. One of the most beautifully situated towns in the Strzyżowsko-Dynowski Foothills is Strzyżów. It is situated 30 km south-west of Rzeszów.

Zabudowa Strzyżowa rozciąga się w dolinie Wisłoka, spiętej klamrą niewysokich z rzadka zalesionych wzgórz. Stara część miasta zajmuje niewielkie wzniesienie, przez które przebiega droga z Krosna i Jasła do Rzeszowa. Nowe dzielnice wychodzą na łagodne, malownicze zbocza i tereny po prawej stronie rzeki. Atrakcją turystyczną miasta są liczne obiekty zabytkowe. Strzyżów lies in the Wisłok valley among partly forested hills. The old city is situated on a little hill. New parts of the town stretch to the mild picturesque hillocks to the left of the river. There are many historical monuments in the town.

BIBLIOGRAFIA (BIBLIOGRAPHY)
-  www.poland.gov.pl
-  www.strzyzow.pl
-  www.wikipedia.org
-  www.GminyiPowiaty.ePodkarpacie.com
-  www.epodkarpacie.com
-  www.uw.rzeszow.pl

 
Publié le lundi 25 juin 2007
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007

 
 
 
Les autres articles de cette rubrique :
 
Publié le samedi 6 septembre 2008 par Group 5 (Beata Drazek)
 
Publié le dimanche 24 juin 2007 par Group 2 (Waldemar Stefanik)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 11 novembre 2007 par Group 4 (Joanna Kuta)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le mercredi 16 mai 2007 par Group 7(Zuzanna Drapala)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le mercredi 16 mai 2007 par Group 7(Zuzanna Drapala)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 2 décembre 2007 par Group 1 (Mateusz Wilusz)
 
Publié le dimanche 11 novembre 2007 par Group 4 (Joanna Kuta)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le samedi 29 septembre 2007 par Group 5 (Beata Drazek)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le lundi 25 juin 2007 par Group 8 (Marcelina Surowiecka)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 2 décembre 2007 par Group 1 (Mateusz Wilusz)
 
Accueil     |    Espace rédacteurs