» POLAND » (Group1) DEMOGRAPHY/DEMOGRAFIA
 

 

DEMOGRAFIA
(Group1) DEMOGRAPHY/DEMOGRAFIA

 

Województwo podkarpackie zajmuje obszar 17844 km2, tj. 5,7% powierzchni kraju. Strukturę samorządową województwa podkarpackiego tworzy 21 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu ; 159 gmin : 16 miejskich, 29 - miejsko-wiejskich i 114 wiejskich. Licząca 2 mln 97 tys. ludność zamieszkała na terenie województwa podkarpackiego stanowi 5,5% ludności Polski. Ludność województwa jest stosunkowo młoda - więcej niż połowa ludności nie osiągnęła wieku 33 lat. W miastach zamieszkuje 40,5% ogółu ludności. Analogiczny wskaźnik dla kraju wynosi 61,8%

The Voivodeship area is 17 844 km2 , i.e. 5,7% of the total area of Poland. Self-governing structure of the region consists of 21 poviats and 4 cities regarded as poviats, 159 gminas : 16 of city type, 29 of city-village type and 114 of village type. The region population of 2 mln 97 thousand people makes 5,5% of Poland’s total population. The inhabitants are quite young - more than half of the region population is less than 33 years old. Cities are inhabited by 40,5% of people. The national average is 61,8%.

Przyrost naturalny w województwie wynosi 1,2 % (w kraju - 0,2 % ). Mieszkańcy Podkarpackiego żyją dłużej niż w innych regionach kraju. Urodzony w województwie podkarpackim chłopiec ma szansę przeżyć 71 lat, a dziewczynka - 79 lat. Analogiczne wskaźniki dla Polski wynoszą odpowiednio 69 i 78 lat. Podkarpackie należy do regionów o najwyższym udziale populacji dzieci i młodzieży szkolnej (39,61% i 41,72%) w stosunku do ogółu mieszkańców.

Population growth rate is 1,2% (national average is 0,2%). We live longer than people in other regions. Boy has a chance to live 71 years and girl 79. In Poland the numbers are 69 and 78. The Podkarpackie Voivodeship is among the regions of the biggest number of school-age population (39,61% - children and 41,72% youth) in relation to the total number of inhabitants.

BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY

-  www.poland.gov.pl
-  www.strzyzow.pl
-  www.wikipedia.org
-  www.GminyiPowiaty.ePodkarpacie.com
-  www.epodkarpacie.com
-  www.uw.rzeszow.pl
-  Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego

 
Publié le dimanche 2 décembre 2007

 
 
 
Les autres articles de cette rubrique :
 
Publié le samedi 6 septembre 2008 par Group 5 (Beata Drazek)
 
Publié le lundi 25 juin 2007 par Group 1 (Mateusz Wilusz)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 24 juin 2007 par Group 2 (Waldemar Stefanik)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 11 novembre 2007 par Group 4 (Joanna Kuta)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le mercredi 16 mai 2007 par Group 7(Zuzanna Drapala)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le mercredi 16 mai 2007 par Group 7(Zuzanna Drapala)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 2 décembre 2007 par Group 1 (Mateusz Wilusz)
 
Publié le dimanche 11 novembre 2007 par Group 4 (Joanna Kuta)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le samedi 29 septembre 2007 par Group 5 (Beata Drazek)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le lundi 25 juin 2007 par Group 8 (Marcelina Surowiecka)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Accueil     |    Espace rédacteurs