» POLAND »  (Group1)ECONOMY/GOSPODARKA
 

 

GOSPODARKA
(Group1)ECONOMY/GOSPODARKA

 

Podkarpackie jest regionem rolniczo-przemysłowym. Jako obszar czysty ekologicznie posiada dobre warunki do produkcji zdrowej żywności oraz rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego. Na terenie województwa występują bogactwa naturalne. Dominującymi gałęziami przemysłu są : przemysł chemiczny, elektromaszynowy, mechaniczny, spożywczy i meblarski.

The Podkarpackie Voivodeship is an industrial-agricultural region. As an ecologically clean region, it has good conditions to produce healthy food and to develop agricultural-food processing industry. Industry structure : food, chemical, electro-machine, mechanical, furniture.

Struktura przemysłu na Podkarpaciu Industry structure in the Voivodeship

Podkarpackie to miejsce do robienia dobrych interesów, o czym świadczy m.in. obecność inwestorów zagranicznych, takich jak General Electric Corporation, Delphi Automotive Systems, Phillip Morris, ICN Pharmaceuticals, Goodyear Luxemburg S.A., Enron Poland Investement, Lear Corporation, United Technologies, Owens-Illinois. Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego przekroczyła już 790. Są one także obecne w dwóch działających na terenie województwa Specjalnych Strefach Ekonomicznych : Tarnobrzeskiej i Mieleckiej. Istniejące w tych strefach ulgi podatkowe, preferencje i uproszczone procedury administracyjne to argumenty przemawiające za podejmowaniem w nich działalności gospodarczej.

There are many foreign investors in the region such as for example General Electric Corporation, Delphi Automotive Systems, Phillip Morris, ICN Pharmaceuticals, Goodyear Luxemburg S.A., Enron Poland Investement, Lear Corporation, United Technologies, Owens-Illinois. The number of companies with foreign investors has exceeded 790. They are also present in the Special Economic Zones in Tarnobrzeg and Mielec. Tax allowances, preferences and simplified administration procedures should encourage to run businneses there.

Obszary wiejskie województwa podkarpackiego zamieszkuje około 60% ogólnej liczby mieszkańców (w kraju około 38%). Ogólna liczba indywidualnych gospodarstw rolnych w 2005 r. wynosiła 303,3 tys. Natomiast ogólna powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych na Podkarpaciu wynosiła 834 140 ha.

Agricultural area of the region is inhabited by about 60% of the total number of region inhabitants (the national average is 38%). The total number of individual farms in 2005 was 303,3 thousand and the total area of individual farms in the region was 834 140 ha.

BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY

-  www.poland.gov.pl
-  www.strzyzow.pl
-  www.wikipedia.org
-  www.GminyiPowiaty.ePodkarpacie.com
-  www.epodkarpacie.com
-  www.uw.rzeszow.pl
-  Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego

 
Publié le dimanche 2 décembre 2007

 
 
 
Les autres articles de cette rubrique :
 
Publié le samedi 6 septembre 2008 par Group 5 (Beata Drazek)
 
Publié le lundi 25 juin 2007 par Group 1 (Mateusz Wilusz)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 24 juin 2007 par Group 2 (Waldemar Stefanik)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 11 novembre 2007 par Group 4 (Joanna Kuta)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le mercredi 16 mai 2007 par Group 7(Zuzanna Drapala)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le mercredi 16 mai 2007 par Group 7(Zuzanna Drapala)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 11 novembre 2007 par Group 4 (Joanna Kuta)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le samedi 29 septembre 2007 par Group 5 (Beata Drazek)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le lundi 25 juin 2007 par Group 8 (Marcelina Surowiecka)
Mis à jour le mardi 20 novembre 2007
 
Publié le dimanche 2 décembre 2007 par Group 1 (Mateusz Wilusz)
 
Accueil     |    Espace rédacteurs